Välkomna till en vandring längs Gullbergskajen i Göteborg. Bilderna är tagna den 15 juli 2007.  Copyright på alla bilder. Vill du

använda någon bild vill jag veta i vilket sammanhang. Synpunkter och kommentarer på bilderna välkomnas.

 

Promenaden börjar i norra änden på Gullbergskajen. Kallas även de "döda skeppens kaj". Anledningen till detta namn torde

 framgå av bilderna... Denna farkost har stått på kajen i säkert 10 år. En stor del av bordläggningen är utbytt mot friskt ekvirke.

Det verkar att bli allt längre och längre mellan arbetsinsatserna...

 

Ett skott åt  andra hållet med en hytt synlig på ett av vraken som förefaller att vila mot botten.

 

Ännu ett vrak. Bogserbåten Händig i bakgrunden.

 

En inzoomad vy av föregående objekt.

 

Bogseraren Händig som är byggd i Landskrona med stäven mot gamla tankbåten Stege...

 

som ser så här fin ut från detta håll.

 

Ännu ett vrak vilande mot botten. Akter om vraket ligger vad som en gång var fiskebåten Milton. Utanför denna en av marinens f.d. minsvepare.

 

Från den soligare sidan..

 

Fler udda farkoster.. Det vitmålade skrovet i fjärran är  Isolda som förhoppningsvis åter kommer att plöja haven under segel.

 

Ett skrov från en gammal "järnare" (ståltrålare) samt nosen på f.d vattenbåten  Mary.

 

Mary lyfter på hatten...  eller rättare skorstenen.

 

Gissar att detta är hytten från "järnaren"  Sandy var namnet .

 

En något rörig miljö, men ett attraktivt promenadstråk på sommaren.

 

En Scania som kranbil och karossen till en Volvo Duett kan skönjas i bråten.

 

Två av Kustartilleriets transportbåtar större (200-båtar i dagligt tal) ligger sida vid sida. Den inre ombyggd så man knappt ser ursprunget.

 

Men från andra hållet behöver man inte tveka. Akter om hytten på den innersta står en militärspis, vars skorsten sticker upp ovan

rörställningen.

 

En skorsten i förskingringen.

 

Bogseraren Brutal med gammal fiskebåt på utsidan.

 

Fler exmilitära farkoster. Här en av Kustartilleriets A-slupar som fått behålla namnet som civilist.

 

Ett av de, åtminstone exteriört, mest välhållna av fartygen vid denna kaj. John Charlton heter hon. For Sale-skylten som är av plåt

och målad verkar har suttit där ett tag. 

 

Vad detta har varit har jag ingen aning om. Inget namn någonstans. Motorn på kajen är en Atlas Diesel  tillverkad i Fredrikshavn.

 

Reymersholm med gamla f.d. torpedbåten T32 på utsidan.

 

 

Reymersholm och f.d.torpedbåt. Något olika stil på stäven på dessa.

 

Ex-torpedbåten lystrar till det pampiga namnet Astral Dream. Hon låg länge på land i Varberg efter att ha transporterats endast en

kortare sträcka. Har för mig att transporten stoppades av någon anledning. Stod med dragbil kopplad på en specialtillverkad vagn i flera år.

 

Mera ex-militärt. F. d. bevakningsbåten Eggskär i civil mundering. Anar att Wolf också har militärt förflutet, dock inte svenskt.

 

Bogserbåten Strand

 

Promenaden och kajen börjar att närma sig sitt slut, och det ser ju ganska städat ut på kajen.

 

Bogserbåten Sverre

 

Strand från andra hållet.

 

Hotellpråmen Astoria inrymmer Hotel Ibis, som ligger akter om en f. d. bevakningsbåt vars ex-nummer jag inte kommit på ännu.

Akter om Astoria ligger Betelskeppet som har finskt förflutet som sjömätningsfartyg.

 

En närmre bild på f.d.bevakningsbåten. Jaco är namnet. I fjärran till höger ligger Sea Palace som varit kinesrestaurant.

Ett imponerande drakhuvud  pryder stäven. Flyttades av myndigheterna till ett säkrare ställe för att undvika ytterligare vandalisering.

 Ägaren hade kursat, och fordringsägarna hämtade allt som gick att bära.

 

Vänder kameran norrut och tar ett skott på Mobil Oil's gamla Pegasus.

 

På andra sidan älven ligger en Fiskebäckare, GG 505 Polar vid Gotenius varv.

 

På samma sida av älven fast ett par hundra meter nedströms ligger f. d. transportbåten 217.

 

Liksom systern med nummer 277. Vad dessa gamla järnhästar kommer att användas till kan man fråga sig. Att se något av dessa

vara ute och röra på sig tillhör inte vanligheterna.