En resa till Skottland.

Våren 2010 företog min broder Sven och jag en resa till Skottland. Vi flög med Ryanair från

Säve, eller som flygplatsen officiellt heter, Gothenburg City Airport, till Prestwick utanför Glasgow.

Jag har fotograferat en hel del under resan, med kommentarer under varje bild. Håll till godo!

Dag 1

Dag 2

Dag 3

Dag 4

Dag 5

Dag 6

Dag 7

Dag 8