NÅGRA BILDER FRÅN ETT SVUNNET GÖTEBORG

 

En bild fråm Stigberget. MANISTEE på väg ut från Frihamnen efter att ha lossat en bananlast. Bogserbåten FILIP drar  och BALDER

passerar på babordssidan. STENA TIMER vid haket med en mängd nya Volvolastbilar bland trailers.

 

 

Här har man kommit  i höjd med Lindholmens varv, och vid en av kajerna syns färjan VIKING III.

 

 

Hamnskjulen i Sanngårdshamnen i bakgrunden. Vem kunde ana vilka byggen som senare skulle komma att kanta denna hamn.

 

 

Sannegårdshamnen  från Ramberget. Gott om hamnkranar. Mitt i bilden syns skorstenarna på ro-ro båten FRAGARIA,

och bakom Sörhallsberget skymtar gamla RIO DE JANEIRO. På papperet omdöpt till RIS 8. Gick direkt till skrot sedan

hon strippats på diverse maskineri. Framför Sörhallsberget ligger en bostadspråm.

 

 

STENA OLYMPICA  mitt för Lundbyhamnen. Inga flashiga kontorshus på gång ännu. Foto från Ramberget.

 

 

Tvenne Townsend Thoresen-färjor på Eriksbergs varv. VIKING VICTORY och VIKING III. Till vänster bogseraren HERKULES

som skulle hamna som museibogserare hos Klubb Maritim i Göteborg. Till höger ligger en bostadspråm.

 

 

Samma farkoster som ovan men annars ingen aktivitet på Eriksberg. Bilden tagen från Masthuggsbergen

 

 

Systrarna ZACAPA och SANTOS vid var sin pir på Eriksberg. ZACAPA lämnade som ZAPATA för Flowerpot Line och gjorde

endast ett par resor innan hon gick till skrot. Hon hette tidigare ROSARIO och seglade då för RAB Nordstjernan eller Johnsonlinjen.

 

 

Fiskhamnen med C.L.Hanssons bogserare HECTOR, HERMES och inchartrade VERONICA. På insidan ligger HERKULES.

 

 

Nya Varvets örlogshamn med fregatterna VISBY och SUNDSVALL. Isbrytaren THULE vid kaj akter om några minsvepare.

 

 

Ännu en bild från Nya Varvet. En U-båt, 2 fregatter, en isbrytare, 3 torpedbåtar, 4 patrullbåtar, en transportkutter (400-båt),

3st.  200-båtar på torra land, samt inte mindre än 15 minsvepare. Samtliga enheter numera skrotade eller utrangerade.

Hela området inklusive kajer och byggnader såldes för 10 000 000:- (Tio miljoner)...

 

 

Diverse skrotningsobjekt vid Skrot & Avfall. Tre gamla ryssar framför havererade tankern SEFIR.

 

 

Trenne Stenabåtar som vi aldrig mer får se i Göteborgs hamn. Längst bort från kameran PRINSESSAN BIRGITTA som skulle

komma att bli omdöpt till STENA SCANDINAVICA. Närmare kameran  ligger STENA BALTICA som Stena använde som 

hotellfartyg i Scotland, och närmast ligger SCANDINAVICA som hette BOLERO innan chartern. Hon gick på Kiel och på henne

 kunde man tillbringa nattens timmar i en sovstol som var av typen som finns på charterflyget. Otroligt obekväma kan intygas.