GULLBERGSKAJEN  2009

Hösten 2007 dokumenterade jag skeppen som låg vid Gullbergskajen. Då genom att fotografera det som gick att

fota från landsidan. I denna presentation har jag använt mig av en flytande fotoplattform. Tid: 24 juli 2009.

Resan börjar nedströms och företogs med Strömmas CARL MICHAEL BELLMAN med rubriken "Hisingen runt"

BETELSKEPPET  som tidigare varit finsk sjömätare.

 

Hotell IBIS är inhyst i  pråmen ASTORIA

 

Kustartilleriets f.d. bevakningsbåt 62 i något förbyggt skick. Hette med Penta som ägare PTA 62.

 

Utanför HAVDEN  ligger PEGASUS som tidigare transporterade smörjolja för Mobile Oil.

 

Bogserbåten STRAND med okänt flytetyg på utsidan.

 

Ännu en ökänd farkost.

 

NORDLAND har parkerat utanför en f.d. fiskebåt.

 

FANNY och SVERRE

 

OSKAR heter denna farkost.

 

Om FLINK vet jag intet.

 

Två ålderstigna systrar ser detta ut att vara.

 

Kan detta vara gamla SAGITTA?

 

JOHN CHARLTON som fortfarande är till salu.

 

Ser ganska fin ut, åtminstone på håll.

 

Ännu en f.d. bevakningsbåt, hade nummer 69 innan hon fick namnet Eggskär.

 

ASTRAL DREAM som ligger närmast kajen hade som torpedbåt beteckningen T32.

 

 

Samma båtar som ovan men ur annan vinkel. REYMERSHOLM ligger ytterst.

 

För mig okända farkoster.

 

A-slupen DRISTIG längst in.

 

DOLLY med hemort Smögen på namnbrädan. Bogseraren innanför tror jag heter BRUTAL.

 

Fler okända farkoster

 

Tvenne 200-båtar. Den yttre med numret 217. Användes av Kustartilleriet för transporter av trupp och vid landstigning.

Upplysningar om vilket nummer den inre haft mottages tacksamt.

Kommer denna båt att åter stolt korsa världshaven?

 

En av Landskronavarvets bogserbåtsleveranser, RAN. Vi ser fram mot resultatet av allt jobb.

 

Med lite färg och nåtning blir f. d. träminsveparen SVARTLÖGA som ny igen.

 

Kusttankern STEGE lastar inte längre oljor. Brukar prydas med olika rederiflaggor. Ser ut att vara i "mint condition"

 

Ännu ett gammalt Landskronavarvsbygge. Snygg fason på dessa bogserare, men ansågs vara

något för smala i skrovet med risk att dras ned om draget kom för mycket på tvären.

 

TPBS 242 var i ett tidigare liv"transportbåt större" med nummer 242. Detta var  alltså fartygets benämning i det militära.

 

Den stora träbåten på kajen har numera förvandlats till träflis eller något liknande.

 

ARVE heter den lilla svartmålade båten som ligger framför ÖGER

 

Längst norrut ligger ÖGER som har norskt förflutet. Grekflagg bredvid Skånes eller signalflagga?

                                                                                                                                                   Till startsidan