TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  52 2011

Fiskebäck december 2011. Trenne fiskebåtar med olika nationalitet. Längst till vänster ser vi svenska  GG 150 Älvsborg, och till höger danska S 158 Saron.

I mitten har vi FIN 134 K, som åtminstone tidigare hette Windö, men numera förefaller att sakna namn. Sunbeam har varit ett ännu tidigare namn, och man förstår att 

det byggdes med tjockare plåt i skrovet förr i tiden då detta ser hyggligt slätt ut i jämförelse med de andra två.
Till startsidan