TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 50  2016

Stridsbåt 90 H i sjukvårdsvarianten. Exteriört ser man att däcket akter om hytten höjts.

Vidare har båten endast två ventiler i skrovet mot tre i vanliga stridsbåtsversionen.

Främsta kännetecknet är annars skylten midkepps med rött kors på vit botten.
Med denna variant är det meningen att man skall utföra avancerad vård ombord, 

istället för enbart snabb transport till någon vårdplats.
Hem