TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 50  2015

En bild från sommarens färd uppströms Göta Älv, och Gullbergskajen. 
Här kunde detta udda flytetyg beskådas. Det är
Kustartilleriets före detta  
transportbåt TPBS 210 som sjunger på sista versen. 

En ombyggnad som aldrig slutfördes, och här fylld med skräp.

En kort tid efter bilden togs brann allt brännbart vid en våldsam brand. 

Tydligen var det någon eller några som bodde i bråten. 
Två män hade strax innan branden startade synts springa från platsen. 
Så här såg hon ut den 16 februari 1988, då i civil ägo.

 
Hem