TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 45  2016

Förra veckans bild på PARAGUAY var tagen 1949, och på denna bild 
heter hon KATERINA K och är tagen kort innan hon skrotades 1976.

Liggandes vid Salamis, utanför Piréus, tillsammans med ett par andra 
gamla holkar i väntan på skärbrännarna.

Här låg mängder av äldre tonnage som grekerna köpt på sig i väntan på 

en uppgång i frakterna. Denna kom aldrig att äga rum, utan det blev så småningom

skrotning av de flesta objekten utan att de hade varit i fart speciellt många resor.
Hem