TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 44  2016

En bild på ett fartyg som varit med tidigare, men då taget snett akterifrån.

Paraguay vid kaj i Antwerpen i väntan på avgång. Bogserarna ligger och väntar 

på signal att koppla och börja dra. 
De har lagt sig strategiskt mitt för lastrummen, där inga utlopp för avloppen 
från toaletter och duschar mynnade ut. Det fanns inga hålltankar på dessa fartyg.

Vid lossning och lastning i hamnar på södra halvklotet hände det ibland att man 
lade en pråm under något av utloppen. 
Om det av misstag spolades kan jag försäkra att detta inte passerade utan ilskna 
kommentarer från stuvarna på pråmen.

I Antwerpen fanns det en bred gångväg alldeles intill kajkanten, och där stod det 
ofta  intresserade åskådare som följde lastning och lossning.

Hon såldes till 1971, omdöptes till Katerina K , fick cypernflagg av ägarna Mediterranean Link Line 
som började att bygga om henne till passagerarfartyg. 
Denna blev aldrig färdig, utan hon blev liggande i Piréus, 
vitmålad med ventiler utskurna i skrovet
för hytterna och något ombyggd. 
Skrotades i Perama 1976.

 Hem