TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 41  2016

Ryska kylfartyget Jan Kalnberzin kommer lastad med bananer, 
och bogseraren heter Järven. 
Juvelkvarnen finns ännu kvar, och på Eriksbergsområdet har 
man bara påbörjat bostadsbyggnationen. 

Hem