TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 40  2016

Ett roro-fartyg fotat från kajen på Arendal. Det är FINNLAND 

som nyss lämnat Älvsborgshamnen. Byggt 1983 med namnet 

FINNMERCHANT, vilket senare kortades av till MERCHANT.

Har hetat FINNLAND sedan 2014.

Hem