TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 40  2015

Transportbåt Större med nummer 258 under god gång i Korshamnsrännan. 
Verkar som alla kör för fullt i denna smala passage. Hon såldes efter aktiv tjänst 

till någon som direkt sålde vidare till Isländska intressenter.

 Av de 82 som byggdes finns ganska många kvar, spridda över hela klotet, 
och i varierande skick.
Försvaret har ett par stycken, om man räknar Sjövärnskåren till detta "särintresse".

Hem