TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 38 2023

XIN CHANG ex SUNNANLAND ex SAGAHOLM, på Singapores redd.
Såldes till Kina 1976, och ströks ur registren 2005, 
så då får man förmoda att det var slutseglat.

HEM