TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 38   2020

En bild från Lilla Rösö och Eskils kanal, som enlight Wikipedia är en muddrad kanal i Göteborg som förbinder Fiskebäck och Önnered.
Den muddrades i mitten av 1900-talet på rekommendation av Önneredsbon och fiskaren Eskil Magnusson för att få bättre cirkulation
på vattnet i Önnereds hamn. Den dåliga cirkulationen berodde på att man dumpade sten och jord på Sjöbacken vid byggandet av
Frölunda torg och ledde till att fiskefångster som hölls i sumpar i hamnen dog.
I andra änden av kanalen ligger Stora Rösö, som lär bebos av en mängd ormar. Jag har själv sett ormar komma simmande

över kanalen och som sedan slingrat sig vidare upp på Sjöbacken.

HEM