TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 36  2015

En bild från veckan som gick. CROSBY som legat under Göta Älvbron i flera år sjönk vid kaj.

FROG TAURUS på utsidan fick henne så småningom åter i flytande skick. En del dieselolja 

läckte trots länsor ut i älven, men då denna olja är relativt lättflyktig får man hoppas att skadan 

inskränkte sig till stark lukt.
Hem