TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 35  2015

Bogserbåten STARKODDER och den lilla bunkerbåten BP 21 liggandes vid kaj på Ringön. Stort tack till Andreas Ingvarsson 

som hade vänligheten att ratta runt sin farkost i hamnens alla små och stora utrymmen för fotografering av alla underliga farkoster.
Hem