TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  34   2011

Bogserbåten SVEN på sydgående i farleden inomskärs. Sin ålder till trots så tuffar hon på ganska fint.

Till startsidan