TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 30  2016

Containerfartyget ITEA har precis passerat Knippelholmarna 

och farten är redan hög. På Rivöfjorden har en seglare som 

går för motor tänkt sig att korsa farleden utan att lämna företräde för ITEA.
På bryggan på ITEA hänger man sig då på sirenen tills seglaren ändrar sig och girar ur kurs. 
Jag tror inte jag någonsin har hört en så lång signal.
Hem