TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 26 2021

En Stridsbåt 90 vid mastkranen i Fiskebäcks småbåtshamn ser man inte var dag.

Här har man landat med en haverist som förefaller ha haft motorproblem. 

Något som oftast förekommer i början av båtsäsongen då man kanske glömt 

att fylla på någon vätska som olja, eller missat att dra åt någon skruv någonstans. 
- Då är det gott att våra gröna gossar från Marinen kan hoppa in och bistå med assistans. 
HEM