TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 25  2020

Kylfartyget GOLAR BORG stävar fram i Mallaccasundet fotograferad av Captain Peter Foxley på Airfoto of Penang.

Jag köpte negativet av hans dotter Gloria efter hans alltför tidiga frånfälle.
Båten levererades från Drammen Slip & Verksted, Drammen 1970 till Irgens Larsen A/S
Hon fick stark slagsida efter att lasten, som bestod av potatis, förskjutit sig i dåligt väder,
nordväst om Azorerna den 31 oktober 1978. Hon sjönk den 3 november, med förlust av 4 man,
medan 22 kunde räddas av Norska fartyget HARDANGER.
Hon var på resa Rostock - Cuba. Flera av fartygen i serien råkade ut för samma öde.

HEM