TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 24  2016

 Stena-tankers som dessutom är systrar, vid samma pir, ser man inte var dag. 
Kunde ses den 10 maj 2016 i Göteborg.
Hem