TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD  vecka  24  2009     

Fiskefartyget NC 315 VICTORIA i Öckerö hamn. Hon var tidigare Irländsk med namnet INDIA ROSE.  Nu har hon fått Cuxhaven som hemmahamn,

 men eftersom hon ligger på Öckerö får man förmoda att ägarnas hemvist är Öckerö.  I hamnen på Hönö Klova låg samtidigt SILVERVÅG med norsk

flagg och fiskeregistrering, och i Fiskebäck ligger VEDERLAX med finsk registrering. Den svenskägda fiskeflottan blir mer och mer internationell.