TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 23  2016

Cityvarvets flytdocka kom efter flera planerade bogseringar äntligen iväg, 

och bogseraren som drog iväg med ekipaget ifråga var CARLO MAGNO, 
som här syns passera Nya Varvet. Själva bogseringen inne i hamnen skedde 

med hjälp av de lokala hamnbogserarna från Svitzer, medan CARLO MAGNO 

kopplade längre ut i hamninloppet. Hon byggdes i  Ravenna, Italien 2006.

Har en syster med namnet CARLO MARTELLO, byggd 2009.
Hem