TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 22 2021

Två upplagda färjor år 1981 vid en av Eriksbergs pirar. Det är till vänster VIKING VICTORY, vid sidan av VIKING III.
Rederihistoriken för dessa hittar du på Micke Asklanders förträffliga site, Fakta om Fartyg.  

Lundby nya kyrka har vid denna tidpunkt ännu ej bränts ned av några djävulsdyrkare, 
och kvarnen Tre Lejon är även den fortfarande i full drift.
Eriksbergs gamla kontor syns till vänster om färjorna, vilket flyttades till sin nuvarande plats, 

genom att man lyfte  hela byggnaden, och drog ut den till en pråm som lagts intill kajen.

Sedan bogserades hela ekipaget ut i älven, rundade Kvarnpiren och förtöjdes mot land, 

ett hundratal meter västerut. Där hade man gjutit en ny grund som man placerade bygget på. 

Om jag inte minns fel så ligger det numera en restaurang i byggnaden.
HEM