TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 21 2023

 Ett av Räddningstjänsten i Storgöteborgs mindre farkoster är detta flytetyg.
Namnet är EDOR, och hon är här på väg tillbaka till hemmahamnen efter att ha 

assisterat vid en ambulanstransport på Lilla Förö. Datum den 20 maj 2023.

HEM