TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 20  2020

Den lilla bunkerbåten SNÄCKAN på väg in i Lilla Bommens hamn, medan vraket av POONA 
i bakgrunden kommer bogserat av Röda Bolagets BALDER eller RAGNAR.  
Foto är taget från den del av kajen där VIKING numera ligger, och årtalet borde vara 1971.
HEM