TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 16  2020


Fotade detta ovanliga flytetyg när det passerade Pannhuset vid Röda Sten på Långfredagen.
OCEANBUS erbjuder en kombinerad buss- och båttur i staden och runt i hamnen för 250:- 

Få passagerare denna fina dag, men så blåste det kalla vindar också!
Två frälsarkransar hänger akterut, men man får väl hoppas att det finns flytvästar till samtliga.

HEM