TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 14   2021

OVERSEAS SOPHIE vänder stäven mot havet efter att ha lämnat sin kajplats i Skarvikshamnen.
Assisterad av bogserarna BOB och BONDEN. Lastar 115 000 ton och är byggd 2003.

Existerar fortfarande under namnet PETROGARDUA, och seglar i Indonesiska farvatten.

Bilden är tagen 9 augusti 2011.
HEM