TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 11  2020

BLUE SEA och GOLD MEDAL upplagda i River Fal den 18 juli 1985.
Efter konkursen i Salén målades det vita S:et och de båda "bananerna" över, 
och skorstenarna blev helblå.  Blue Sea hette tidigare Snow Flake, 

och Gold Medals namn var Snow Ball. Samtliga fartyg i serien upphuggda sedan länge.
HEM