TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 11  2015

Kryssningsfartyget LINDBLAD POLARIS syns här när hon passerat Göta Älvbron efter ombyggnad,
assisterad av bogserarna SÖLVE, KALLE och HERKULES. Hon hette innan ombyggnad till kryssningsfartyg

ÖRESUND för trafik över Öresund. Blev upphuggen i Equador  2010 efter att ha kryssat till Galapagosöarna.

Hem