TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 10  2015

Röda Bolagets KRISTIAN i par med bolagsbåten KNUT drar i Shells tanker DIALA på 70 000 tdw.
Hon har varit inne på Cityvarvet för målning och allmän ompyssling. Byggd 1966 och numera liggande

som flytande oljelager någonstans i Ostasien. BUENOS AIRES heter Johnsaren, och till höger
om henne ett av Consafes bostadspråmar. Kranarna kvar på varvet, och ännu inga planer på att

bygga om kvarnen Tre Lejon till bostäder.