TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 09   2021

Ett bygge från Eriksbergs varv från 1971, för Broströms, och då med namnet KRONOLAND.

133 000 ton lastade hon då, innan hon såldes 1979 till Liberia och fick namnet OCEANIC RENOWN.

1980 var det dags för nya köpare, och denna gång till SHELL och brittisk flagg, med hemort i Aberdeen.

2001 ägarebyte till Norge, men Liberias flagg, och namnet blev IKDAM.

2015 blev det namnbyte igen och denna gångblev det FPSO BERTAM, och Malaysias flagg.

Ligger utanför Malayiska kusten som flytande lagerfartyg, och hon har under resans gång blivit ombyggd 

flera gånger, och försedd med diverse kran-arrangemang för omlastning till andra fartyg.
Bilden är från Rotterdam och året ärt 1983. Alla större tankers i SHELL-flottan har namn på snäckor, 

och NORTHIA är inget undantag. Snäckan är av den långsmala, skruvade, ganska spetsiga typen.

HEM