TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 08  2016

Högsjöbogseraren Neptun Gothia blev inte så ofta fotograferad.

Hon levererades från varvet i Ulsteinvik 1979 och såldes vidare 

redan på hösten samma år. Hon och systern Neptun Suecia 

hamnade efter försäljningen i Frankrike och båda är fortfarande 

i trafik, Gothia vid Kanalkusten, och Suecia för tillfället i Medelhavet. 
Bilden tagen strax innan hon passerar under Älvsborgsbron, på väg ut.
Abeille Languedoc och Abeille Flandre heter de numera, och har hela tiden 

legat i beredskap om något fartyg behövt snabb assistans. 
Om inte minnet sviker mig var det ett större tankfartyg som drev på land 

på franska kusten orsakande ett massivt oljeutsläpp i mitten på 70-talet.
Myndigheterna krävde efter detta att bogserare skulle finnas till hands om behov uppstod.
Hem