TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 07   2021

STENA PROTECTOR lämnar Göteborg i mars 1983. Hon var av typen Off-shorefartyg, 
d.v.s. användes vid havsbaserad oljeutvinning. Byggdes på Landskronavarvet 1981, 
och var en av fyra systrar.
Såldes redan samma år till Brittiska intressen och fick namnet BAR PROTECTOR.

2017 var det slutseglat, och hon ankom Aliaga i Turkiet för återvinning.
De stora högarna som syns framför stäven, består av träflis som importerats för uppvärmning.
Husen står här kvar på berget till höger, men alla är numera rivna sedan många år.

HEM