TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 06  2016

Bogserbåten TÖREFORS med Piteå som hemmahamn liggandes vid Stenpiren.
Hette från början WARGÖN, och hade ett tag Röda Bolaget som ägare. 

Brukade ligga i Vänersborg. Mer om fartyget hittar du här, där du hittar 
nästan allt om bogserare. Namnen på ett par kända skärgårdsbåtar, BURÖ 

och TURISTEN  har målats på kanten av kajen.  

Hem