TIDIGARE  VECKO BILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD  vecka 42   2008      

'

Två Donsöbåtar i Ellös. GG 438 heter Clipperton och skall snart avgå efter att ha lossat sin fångst, medan GG 597 Midsjö skall övertaga hennes kajplats.

Clipperton levererades 1980 från varvet i Frei, Norge. Då hette hon Sundari. 1982 blev namnet Notbas, 1984 Senjatrål, 1989 Rajoma, 1993 Rödholmen,

och 1997 slutligen Clipperton.  Midsjö hette tidagare Tor-Ön III och innan dess Torön.  Hon levererades 1976. Får antagligen in en eller annan sjö över

                               den låga backen.

'Till startsidan