TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD  vecka  16  2009     

'

Denna bild tog jag på Rivöfjorden den 20 juli 2006 klockan 20:08 Det är bogserbåten BOB som låter vattenkanonerna åstadkomma regnbågens alla färger i skyn

för passagerarna på tyska passagerarfartyget DEUTSCHLAND. Switzers skorstensmärke byttes senare mot en propellerliknande skapelse då korset inte längre

ansågs  gångbart i internationella sammanhang. Det finns gott om ömma tår därute som man inte skall ta risken att trampa på! Annars kan man bli bojkottad!