TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD  vecka  14  2009     

'

En bild från Eriksbergs varv. Längst till väster ligger Safe Christina och sedan ser vi bogserbåten Camp.  Mellan Camp och Stena Baltica  syns aktern

på fiskefartyget Linda Bissau. B/B Hector ligger och trycker på sidan av Baltica som skall förhalas till Stigbergskajen. Stena hade hittat en köpare i

Grekland, och hon kommer at lämna hamnen som Ialyssos. Den stora lådan längst till höger är en sektion av skrovet till Malmros Monitor. För att

kunna sälja detta fartyg var man tvungen att korta av denna bit. Detsamma gjorde man med systern Malmros Merrimac.