TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD   vecka 51  2013

Uppvisning av landstigning på Älvsborgs Kustartilleriregemente, KA 4, med TpbS 255. TpbS står för Transportbåt Större, även benämnd 200-båt.
Man körde med 18 knop mot land, och när en båtlängd från stranden återstod, slogs full back, vilket resulterade i en något omild tilläggning rakt upp i den av sprängsten bestående stranden. 
Luckorna fälldes och soldaterna stormade iland. Tjockare plåt i stäven, men bara 4 mm på resten, så man undrar vad som skulle hända om farkosten blev beskjuten vid skarpt läge.
Båten byggdes på Lunde varv 1973. De flesta av systrarna är numera civila, men några används fortfarande som eskort eller patrullering i farvattnen utanför Somalia.
Att de flesta fortfarande flyter beror antagligen på att de under sin aktiva tid i försvaret i långa perioder befann sig som en reserv på land, med avfuktningsaggregat anslutet.

  Hem