TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  50 2010      

 

TONGHAI blev inte så långlivad. Sjösattes på Eriksbergsvarvet i Göteborg redan 1940 men kom p.g.a. kriget inte i fart förrän 1944.

1953 kolliderade hon med en brittisk tanker utanför El Ferrol men sjönk under bogseringen mot hamn. Hela besättningen räddades.

 Till Startsidan