TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD  vecka  48 2009

     

      En besättningsman på NERINGA, med hemmahamn i Riga målar över texten EMROLL på sidan av fartyget. När NERINGA anlöpte Göteborgs Frihamn 

hette hon TOR NERINGA, men TOR blev snabbt övermålat. Fartyget hette BALDUIN när hon sjösattes på  Ankerlökken 1975, för levererans till 

                   Fred Olsen Line.  Hon blev TOR NORVEGIA 1999, och TOR NERINGA 2001. Stäven till vänster tillhör fiskebåten GINNETON,                                                                                                             

Till Startsidan