TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 47  2017

Ännu en svart-vit bild. Det är en före detta brandbil som en gång tillhörde 
Tjörns Brandförsvar i Kållekärr, en Chevrolet 440-64 av år 1956.
Framdrevs av en bensinmotor på 136 Hk och manuell låda.

Existerar enligt registren tydligen fortfarande.

Fler utryckningsfordon hittar du på min uppdaterade bildsida om dessa fordon.

Hem