TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 45  2017

Nya Varvet någon gång på 80-talet. Då hade landet en
betydande flotta i jämförelse med dagens numerär.

På bilden syns ett antal minsvepare, fregatter, torpebåtar, isbrytare,
transportbåtar av olika typ, samt åtminstone en ubåt.
Om jag inte minns fel såldes hela området, inklusive alla byggnader,

för den fantastiska summan av 10 miljoner kronor när Marinen slog igen butiken.

Hem