TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  45  2012

En gammal Stenabåt som idag seglar i varmare vatten. Har bytt älvens isiga till  farvattnen kring Malaysia under namnet Amusement World, där hon numera tjänar som 

flytande kasino på korta men långsamma tripper ut i Mallaccasundet. Byggdes på Lindholmens varv 1967 som Patricia för Svenska Lloyd.

Hem