TIDIGARE  VECKOBILDER                             

VECKANS  MARITIMBILD   vecka  44  2012

Några lok från olika tidsepoker. Ibland får man fotografera något annat än fartyg och maritima miljöer, och då brukar jag bryta av med järnvägsbilder eller flyg.
Fotograferingen ägde rum inne på Berslagernas Järnvägssällskaps område vid Lärje, där man ägnar sig åt renovering och bevarande av järnvägsrelaterade objekt.

Hem