TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD  vecka 42  2014

Boserbåten LARS på Rivöfjorden, byggd 1991 i Japan. Är sedan 2012 stationerad i Lissabon. 

 Hem