TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD  vecka 40  2014

GG 348 MILTON "high and dry" på Ö-varvet på Öckerö. Numera lyfter man upp båten på land och ställer den på lämplig plats istället för att blockera slipen 
under tiden man jobbar med båten. Hon är en riktigt gammal goding, byggd 1961 på Florö, Norge. 
 Hem