TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 39  2018

En bild från den 4 mars 2010. Stockholm på väg in i dockan på Gotenius varv.

Byggd på Helsingborgs varv år 1953 för Sjöfartsverket. Sysselsätts numera 

som polarfartyg och tar 12 passagerare. 
Hem