TIDIGARE  VECKOBILDER
VECKANS  MARITIMBILD  vecka 38  2017

Valfångstfartyget SOUTHERN ACTOR i hamnen i Sandefjord.
Ligger som museifartyg efter att ha restaurerats på plats.

Var aktiv valfångare till 1985/86. Byggdes i Middlesbrough 1950.
Framdrevs med hjälp av en trippelångmaskin på 1800 IHK.
Framme på backen står kanonen som man besköt valen med.
I ändan av repet satt en
hullingförsedd harpun. När valen blivit träffad 
var det praktiskt taget omöjligt att komma loss. Skepparen var oftast även skytt.
Besättningen uppgick till 17 man och de 4 matroserna hade ett vaktschema 

om 4 timmar arbete, och 4 timmar ledighet. Dessa vakter gicks dygnet runt.
Två timmar av vakten tillbringades i korgen i masten, spanandes efter val,

medan resten av vakten ägnades åt styrning.
Enligt sagesman på kajen som varit besättningsman på ett systerfartyg, 

så förekommer valfångst fortfarande av Japanska och Isländska företag.
Hem