TIDIGARE  VECKOBILDER

VECKANS  MARITIMBILD   vecka 38  2013

Måndagssegling, Slörens kappsegling på Hinsholmen. Målgång med spinnacker ger en effektfull kontrast mot den laxrosa solnedgången.
Hem